Driftsstatus

Der er igen åbnet for vandet. Vær opmærksom på at der kan være snavs i vandet, så rens vandhanernes si, hvis trykket ikke er godt nok. 12.11.2021/kl. 19.20/Ida

Der er en MEGET stor utæthed på stien mellem Toften og Agertoften. Derfor lukker vi vandforsyningen i dette område. Da formanden ikke er hjemme, er det muligt, at vi kommer til at lukke for mere end nødvendigt, men vi gør hvad vi kan for at få udbedret skaden hurtigtst muligt.

Det er kun dele af byen som har normal drift. 12.11.2021/kl. 16.10 / Ida

NORMAL DRIFT

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Drikkevandet fra Hjordkær Vandværk er middelhårdt vand, det ligger mellem 9,5 og 9,4 dh. 

Chlorothalonil-aminsulfonsyre (CAS) 

Vandværket har modtaget krav fra kommunen om at foretage en analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAS) i vandværkets 4 boringer og af det vand som vi sender ud fra vandværket.

Vandværket har bestilt analyselaboratoriet til at komme og foretage prøverne hurtigst muligt.

Se de nye analyser under vandkvalitet. Analyserne er foretaget den 25.05.2019.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Hjordkær Vandværk

Hjordkær Vandværk havde sin første generalforsamling den 12. august 1937.

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Der er i øjeblikket 795 forbrugere tilsluttet til vandværket. Læs mere her.