Driftsstatus

Generalforsamling afholdes torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 i Hjordkær Forsamlingshus

NORMAL DRIFT  

Vandværket skal iflg. vedtægterne holde generalforsamling inden udgangen af februar måned, men på grund af alle corona restriktioner kan vi ikke afholde generalforsamlingen i februar måned. Vi vil selvfølgelig så snart det kan lade sig gøre og med det korrekte varsel indkalde når restriktionerne ændrer sig og det igen er muligt at samles flere personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Vandværkets formand er desværre sygemeldt i længere periode. Al henvendelse bedes derfor ske til kasserer Ida Hansen på tlf. 61 75 23 05 eller til næstformand Erik Thomsen på tlf. 60 12 64 88. 

Drikkevandet fra Hjordkær Vandværk er middelhårdt vand, det ligger mellem 9,5 og 9,4 dh. 

Chlorothalonil-aminsulfonsyre (CAS) 

 

Vandværket har modtaget krav fra kommunen om at foretage en analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAS) i vandværkets 4 boringer og af det vand som vi sender ud fra vandværket.

Vandværket har bestilt analyselaboratoriet til at komme og foretage prøverne hurtigst muligt.

Se de nye analyser under vandkvalitet. Analyserne er foretaget den 25.05.2019.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Hjordkær Vandværk

Hjordkær Vandværk havde sin første generalforsamling den 12. august 1937.

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Der er i øjeblikket 795 forbrugere tilsluttet til vandværket. Læs mere her.