Driftsstatus

Der er nu igen normal vandforsyning til Snurom og Gartnervænget.

Vær opmærksom på at der godt kan komme noget snavs i hanerne, så rens venligst siet på hanen og lad vandet løbe i 5 minutter, så alt snavs kan komme ud.

kl. 16.30/ih

Der er lukket for vandet på Gartnervænget og Snur-om, fordi der er et brud hos Valmont/SM.

Der arbejdes på at få sagen løst, men vi kender desværre ikke tidpunktet for løsning endnu.

kl. 13.00/ih

Problemet forventes løst mellem kl. 16.00 og kl. 18.00. 

kl. 15.55/ih

NORMAL DRIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Drikkevandet fra Hjordkær Vandværk er middelhårdt vand, det ligger mellem 9,5 og 9,4 dh. 

Chlorothalonil-aminsulfonsyre (CAS) 

Vandværket har modtaget krav fra kommunen om at foretage en analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAS) i vandværkets 4 boringer og af det vand som vi sender ud fra vandværket.

Vandværket har bestilt analyselaboratoriet til at komme og foretage prøverne hurtigst muligt.

Se de nye analyser under vandkvalitet. Analyserne er foretaget den 25.05.2019.

 

 

 


 

Velkommen til Hjordkær Vandværk

Hjordkær Vandværk havde sin første generalforsamling den 12. august 1937.

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Der er i øjeblikket 795 forbrugere tilsluttet til vandværket. Læs mere her.