Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Hjordkær Vandværk 
Kirkegade17, Hjordkær 
6230 Rødekro

Telefon:
 Formanden: 20 16 49 16 / 74 66 62 74
 Kasserer:     61 75 23 05 / 74 66 62 84

Email: hjordkaervandvaerk@mail.dk
eller
pnoergaard@mail.tele.dk

 

Om vandværket Minimer

Hjordkær Vandværk forsyner 794 forbrugere med rent drikkevand 

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Vandværkets bestyrelse prøver hele tiden at være på forkant med de reparationer som vil komme og derved spare på omkostningerne.

Vi fik for nogle år siden lagt nyt tag på vandværket, hvilket også var meget tiltrængt.

Vi har i løbet af et par år udskiftet nogle gamle jernrør på Kirkegade og lagt ny stikledning ind til de berørte forbrugere. Det er en bekostelig affære, men når vi tager investeringerne over nogle år, mærkes det ikke så hårdt. Vi har desuden været rimelig forskånet for pludselig opstået ledningsbrud og andre uforudsigelige reparationer, hvilket har gjort, at økonomien har kunnet nå sammen.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Vandværket udpumper ca. 180.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet fra Hjordkær Vandværk er middelhårdt vand, det ligger mellem 7,3 og 7,7 i dH-værdi. 

Målere

Inden udgang af 2017 vil alle små målere være udskiftet til fjernaflæste målere.


Copyright Rambøll Danmark A/S