Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Hjordkær Vandværk 
Kirkegade17, Hjordkær 
6230 Rødekro

Telefon:
 Formanden: 20 16 49 16 / 74 66 62 74
 Kasserer:     61 75 23 05 / 74 66 62 84

Email: hjordkaervandvaerk@mail.dk
eller
pnoergaard@mail.tele.dk

 

Kontakt Minimer
Kontakt

Hjordkær Vandværk kan kontaktes ved henvendelse til:


Formand Peter Nørgaard
Kirkegade 13, Hjordkær
6230 Rødekro
tlf.:   20 16 49 16/74 66 62 74
mail: pnoergaard@mail.tele.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand Peter Nørgaard


Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kasserer Ida Hansen

Ved skift af vandmåler skal målerskiftet indberettes til ARWOS på deres hjemmeside www.arwos.dk
Under selvbetjening kan der indtastes oplysninger om den gamle måler og oplysninger om den nye måler, samt dato for skift.
Det er forbrugernes eget ansvar at meddele målerskift til ARWOS.


Kontaktperson     Tlf./Email

Formand:

Peter Nørgaard

20164916/74666274

 pnoergaard@mail.tele.dk

Næstformand:

Jimmi Dungart

74666448 

Kasserer:

Ida Hansen

61752305/74666284

hjordkaervandvaerk@mail.dk

Sekretær:

Benny M. Pedersen

30227194/74666157

Bestyrelsesmedlem:

Erik Thomsen

60126488/74665533

Copyright Rambøll Danmark A/S