Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Hjordkær Vandværk 
Kirkegade17, Hjordkær 
6230 Rødekro

Telefon:
 Formanden: 20 16 49 16 / 74 66 62 74
 Kasserer:     61 75 23 05 / 74 66 62 84

Email: hjordkaervandvaerk@mail.dk
eller
pnoergaard@mail.tele.dk

 

Vandkvalitet Minimer
Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser (Hos forbruger) udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser (Afgang værk) udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser (Boring) udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser (Boring) m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

Copyright Rambøll Danmark A/S