Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Hjordkær Vandværk 
Kirkegade17, Hjordkær 
6230 Rødekro

Telefon:
 Formanden: 20 16 49 16 / 74 66 62 74
 Kasserer:     61 75 23 05 / 74 66 62 84

Email: hjordkaervandvaerk@mail.dk
eller
pnoergaard@mail.tele.dk

 

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

Hjordkær Vandværk havde sin første generalforsamling den 12. august 1937.

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Der er i øjeblikket 795 forbrugere tilsluttet til vandværket.

Vandværkets bestyrelse prøver hele tiden at være på forkant med de reparationer som vil komme og derved spare på omkostningerne.

Vi fik for nogle år siden lagt nyt tag på vandværket, hvilket også var meget tiltrængt.

Vi har i løbet af et par år udskiftet nogle gamle jernrør på Kirkegade og lagt ny stikledning ind til de berørte forbrugere. Det er en bekostelig affære, men når vi tager investeringerne over nogle år, mærkes det ikke så hårdt. Vi har desuden været rimelig forskånet for pludselig opstået ledningsbrud og andre uforudsigelige reparationer, hvilket har gjort, at økonomien har kunnet nå sammen.

Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 i Hjordkær Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

10.01.2018/ih 

Aflæsning af vandforbruget pr. 30.09.2016 

Pr. 30.09.2016 skal vandmålerne igen aflæses. Alle de forbrugere som har fået skiftet vanduret til en elektronisk måler bliver aflæst af vandværket den 01.10.2016. Alle andre forbrugere har fået et aflæsningskort i postkassen og bedes sørge for at indberette målerstanden senest den 7. oktober 2016. Hvis vandværket er nødt til at indhente aflæsningen, pålægges et gebyr på kr. 150,00 på næste opkrævning. Efter aflæsnings periodens udløb, skal vi til at skifte de sidste ca. 225 målere. Det er igen firmaet Th. Lorenzen & Søn som står for udskiftningen. Vandværket håber at alle tager godt imod smeden og hans personale når de kommer for at udskifte måleren.                        11.09.2016/ih               


 Udskiftning af vandmålere.
 Vandværket udskiftede ca. 260 målere sidste år. Vi er nu i gang med at udskifte de næste ca. 270 målere.

Vandværket har igen bedt  firmaet TH. Lorenzen & Søn, v/Claus Lorenzen om at udskifte målerne. Vandværket håber, at alle forbrugere tager godt imod smeden eller hans personale, når de ringer og aftaler en tid for udskiftning af måleren. Vi har desværre nogle hængepartier fra de 3 partier som vi fik udskiftet sidste år og jeg kan forstå på Claus Lorenzen, at der også i år er problemer med at træffe forbrugerne hjemme. Vandværket vil meget gerne opfodre til at forbrugerne selv henvender sig til Claus Lorenzen når han har lagt en seddel i jeres postkasse. Vi vil nødig ud i den procedure at vi sender et brev med et tidsrum for hvornår smeden kommer og udskifter måleren og opsætter den kontrollerbare kontraventil.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida Hansen på tlf.  61752305.
/07.05.2016/ih

Copyright Rambøll Danmark A/S